Leasing - IFRS 16

Simon Juul-Heinesen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Erhvervsmæssig leasing er blevet mere attraktivt indenfor de senere år. Virksomheder benytter sig mere af muligheden for at lease frem for at erhverve deres aktiver. Dette kan eksempelvis skyldes, at det ikke kræver et ligeså betydeligt likviditetstræk at indgå en leasingkontrakt, som ved erhvervelse. Leasing vil derfor være en god mulighed, for virksomheder med begrænset likviditet. De har ved leasing nemmere ved at holde på likviditeten i virksomheden. Dette giver virksomheder mulighed for at bruge deres likvider til andre, måske mere fordelagtige investeringer. Når virksomheder har indgået leasingkontrakter, er det ind til 1. januar 2019 blevet behandlet efter den daværende regnskabsstandard IAS 17, som enten operationel eller finansiel leasing. I et regnskabsmæssigt perspektiv er den væsentligste forskel på de to metoder, at virksomheden ved operationel leasing skal omkostningsføre de løbende leasingforpligtigelser i resultatopgørelsen. Ved finansiel leasing skal leasingkontrakten indregnes direkte i balancen og løbende skal der foretages afskrivninger på denne. Derudover er der også notekrav for leasingforpligtelserne, som skal oplyses bagerst i regnskabet. 1 2 Ovenstående leder os videre imod min motivation, for netop at skrive om leasing, derudover vil jeg komme ind på min problemstilling.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2019
Number of pages81