Investeringsejendomme: Primære interessenters foretrukne måleattribut

Nanna Neumann Clemensen & Jonas Westfall Christensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Denne opgave er skrevet som følge af den finansielle krise i 00’erne, og de konsekvenser denne havde for markedet for investeringsejendomme. Opgavens formål er at undersøge, hvorvidt kostpris eller dagsværdi er den foretrukne måleattribut for investeringsejendomme for forskellige regnskabsbrugere og interessenter. For at kunne besvare opgaven er der indhentet oplysninger fra både Danmark og udlandet, ligesom der er foretaget interviews med to udvalgte regnskabsbrugere. Der er endvidere foretaget en gennemgang af 5 udvalgte regnskaber, for at identificere relevante interessenter. Opgaven indeholder en beskrivelse af den grundlæggende teori, der er gældende ved regnskabsaflæggelse. Endvidere er indeholdt en gennemgang af investeringsejendomme og de måleattributter, der kan anvendes. Som følge af den finansielle krise kom der, i 2015, en opdatering til årsregnskabsloven, som blandt andet havde indvirkning på ejendomsselskaber. Der er derfor indeholdt en gennemgang af årsregnskabsloven, og dennes regnskabsklasser, samt hvilke krav der er gældende for investeringsejendomme i de forskellige regnskabsklasser. Endelig indeholder opgaven en gennemgang af, hvilke regnskabsbrugere og interessenter der er til ejendomsselskaber, samt hvilke præferencer disse har i forhold til måleattribut. Opgavens konklusion viser, at der er forskel på den foretrukne måleattribut mellem de forskellige regnskabsbrugere og interessenter. Langsigtede investorer, andelsboligforeninger og lejere foretrækker kostpris. Modsætningsvis foretrækker kortsigtede investorer, andelshavere, banker, realkreditinstitutter og erhvervsmæglere dagsværdi. For ejerne afhænger den foretrukne model af formålet med investeringsejendommen, mens revisor og erhvervsstyrelsen ikke har en foretrukken model, for så vidt angår indregning, men dog har en foretrukken model for så vidt angår det retvisende billede

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2018
Number of pages86