Initial Coin Offering: The Phenomenon from a Consumer Perspective

Stefan Dan Opresnik Jorlev

Student thesis: Master thesis

Abstract

Speciale handler om initial coin offering et fænomen set ud fra en forbruger. Da der ikke er meget akademisk viden om fænomenet og dets karakteristika, vil det undersøges nærmere. Måden det bliver undersøg på er ved at benytte fænomenet crowdfunding til at karakterisere initial coin offering. Ved at foranker karakteristika fra crowdfunding i initial coin offering, kan det danne grundlag for viden som karakterisere initial coin offering men også vise hvor der er videns mangel. Derfor er der udformet et hovedspørgsmål om hvad der er forskelle mellem crowdfunding og dets undertyperne, og initial coin offering med underspørgsmål for at undersøge bland andet aspekter som motiver og processen, når en forbruger overvejer at deltager i en initial coin offering. Det er et udpræget kvalitativt studie med en adaptiv tilgang. Det betyder at fænomenerne bliver beskrevet ud fra en teoretisk tilgang hvor den eksplorative del består i semistruktureret dybde interviews. På baggrund af både teori og fundene fra interviewene, konstrueres der en ny viden. Først præsenteres noget kendt og relevant afsætningsteori som kan relatere sig til undersøgelsen af hovedspørgsmålet og de tilhørende underspørgsmål. Efter teoripræsentationen, fokuseres der på en karakterisering af de to fænomener med allerede kendt akademisk viden, først crowdfunding derefter initial coin offerring. Ved at holde den identificeret viden om de to fænomener op mod hinanden, viser der sig nogle mangelområder i viden on initial coin offering. Disse mangler undersøges nærmere ved at udføre kvalitative interviews. Ud fra interviewene er der udviklet temaer for det som informanterne har fortalt. På baggrund af teorierne, karakteriseringen af fænomenerne crowdfunding, equity crowdfunding og initial coin offering, og de udførte interviews, udføres en komparativ analyse. Analysen viser ligheder mellem initial coin offering og crowdfunding og processen. Men især equity crowdfunding og initial coin offering har ligheder. Men blockchain teknologien gør en forskel. I perspektiveringen liggers op til en definition af en ny type crowdfunding men også nye undersøgelser og anvendelses muligheder for managere og akademikere.

EducationsMSc in Economics and Marketing, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2019
Number of pages73