Improving the Platform Elements of a Danish Digital Labour Platform: A Study of How Digital Labour Platforms Can Retain Online Freelancers

Yasemin Yavari & Osman Yüksel

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dennes afhandlings formål er at undersøge hvordan digitale arbejdsplatforme kan forbedre deres platformelementer forat fastholde online freelancere. Til at belyse dette, er Worksome’s platform blevet undersøgt, hvordan online freelancere opfatter denne og hvordan online freelancere organiserer sig for at forbedre deres freelancemarkedsposition. Dette er interessant, daplatformsøkonomi vokser kraftigt i store dele af verden –også Danmark. En sådan platform er Worksome; lanceret med ambitionen om at skabeplatformen for virksomheders agile rekruttering, af fleksibel og højt specialiseret arbejdskraft i Danmark. For at besvare problemformuleringen, er litteraturen på området gennemgået, kvalitative interviews med ni freelancere udført og et onlinefællesskabnetnografisk analyseret.
Resultaterne viser, at en væsentlig årsag for freelancere til at udbyde deres arbejdskraftgennem digitale arbejdsplatforme er, for at opnå et fleksibelt arbejdsliv. Dog medfører arbejdsgangeneogsåofteusikkerhed, som freelancere ifølge litteraturen minimerer via visse praksisser. Dette forsøger Worksome at imødekomme. Den deler visse platformselementer med internationale platforme, men differentierer sig ved at være bedre tilpasset det danske arbejdsmarked – til fordel for freelancere. Disse platformselementer former freelanceres opfattelser af platformen, og varierer i lille grad af freelanceres kompetenceniveau. Platformselementer associeret med positivitet skaber værdi for freelancerens arbejde via platformen, hvorimod de negative afspejler dens fejl og mangler.Ydermere blev online freelancers andre arbejdspraksisser analyseret med henblikpå at undersøge hvilke af disse, og hvordan, som er med til at styrke online freelancers position, når de arbejder gennem en digital arbejdsplatform. Resultatet viste tydeligt, at online freelancere både udfører arbejdspraksisserne for at klare deres arbejde, men også for at omgå nogle af platformselementerne. En række forslag til, hvilke platformselementer Worksome skulle fokusere på, udsprang fra analysen. Elementerne omfavner både platformens opfattede fejl og mangler, samt måden online freelancere organiserer sig på ’udenfor’ platformen.
Ud fra casestudiet på Worksome, skal digitale arbejdsplatforme forsøge at fastholde online freelancere, ved at implementere 1) enyderligere specificerings-funktion til jobsøgning, 2) strengere regler over for virksomhederne for at opfordre dem til at gennemføre jobs på platformen, 3) personificering iht. ydelser og support, 4) et community for freelancere for at styrke intellektuelog social værdi, og 5) integration af tredjeparts applikationer.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2020
Number of pages117