Implementeringen af trepartsaftalen 2020 erhvervsskolen TEC

Maj Almfort Bilstrup & Mads Nuno G. Karlsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Opgavens overordnede problemfelt omhandler, hvordan offentlige institutioner arbejder med at skabe forandringer, som er givet af eksterne parter. Herunder hvordan ledelsen i offentlige organisationer efterfølgende implementerer beslutningerne. Hvem er de forskellige aktører, der er med til at træffe beslutningerne om, hvordan forandringerne skal igangsættes, og hvordan arbejder de med at få de ønskede forandringer i organisationen? Ovenstående problemfelt udspiller sig i vores udvalgte værtsorganisation, TEC erhvervsskole, som denne opgave tager udgangspunkt i. TEC er en uddannelsesinstitution med mange år bag sig. Skolen fejrede i år 150-års jubilæum, og vi har derfor med en ældre organisation at gøre, som har uddannet flere hundredetusinde mennesker. Skolen bryster sig af at uddanne 20.000 personer pr. år i form af gymnasial uddannelse, EUX, EUD 10. klasse samt kurser og efteruddannelser til både faglærte og ufaglærte. TEC er en af de største erhvervsskoler i Danmark, og de har mere end 4.500 årselever, beskæftiger ca. 700 ansatte og har afdelinger syv forskellige steder i København, som spænder over 30 erhvervsuddannelser (TEC.dk). Erhvervsskolerne, herunder TEC, er politisk styrede organisationer, hvilket af flere omgange har medført trepartsaftaler mellem staten, virksomhederne og fagforeningerne. I 2016 kom den gældende trepartsaftale, som satte fokus på at skabe flere lærepladser (deg.dk). Man lavede blandt andet en fordelsliste med de uddannelser, hvor der var større sandsynlighed for at få en læreplads under uddannelsen. Listen skulle opdateres hvert år for at sikre fokus på særlige områder, hvor der mangler arbejdskraft. Derudover indførte man også et forhøjet AUB-bidrag, som virksomhederne skulle betale pr. manglende elevplads, de ikke opfyldte set i forhold til virksomhedens størrelse. Et tredje og helt centralt punkt i aftalen fra 2016 var, at lærepladssøgningen skulle professionaliseres, samt at en elev nu kun kunne forlænge sin kontrakt to gange. Disse kaldes for korte aftaler, som kun har en varighed på 1 år, hvorimod en ordinær aftale dækker hele uddannelsesforløbet. Dette blev gjort med et formål om at mindske usikkerheden for eleven. Tesen lød dermed at flere ordinære kontrakter ville skabe et mindre frafald af elever (deg.dk). Den nye aftale (uvm.dk), der træder i kraft i januar 2022 og blev offentliggjort i november 2020, er den, som vores opgave tager udgangspunkt i. Den har til formål, at eleverne endnu tidligere i deres Grundforløb 2 (efterfulgt skrevet som GF 2) skal have fundet en læreplads.

Educations, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2021
Number of pages83