IFRS 16 - Leasing: Den regnskabsmæssige påvirkning på skandinaviske flyselskaber ved implementeringen af IFRS 16

Mathias Kjeldsgård Christensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Leasing er de senere år blevet en mere udbredt finansieringsmulighed for at erhverve sig et nyt aktiv. Leasing giver den enkelte virksomhed mulighed for at have et mindre likviditetstræk end ved et køb samtidig med, at virksomheden kan erhverve sige et forholdsvis nyere aktiv hurtigere og derved er-hvervsmæssigt være med på den teknologiske udvikling indenfor den branche, virksomheden opererer i. Det kan give nogle produktionsmæssige fordele, være omkostningsbesparende og derved fremme virksomhedens mulighed for at skabe en merværdi for kunden.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2020
Number of pages87