I kølvandet af Roskilde Banks fald…: Hvordan reguleringer de seneste 12 år i den finansielle sektor kunne have påvirket ledelsens arbejde og bankens skæbne

Henrik Fredskild Hammeken

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Kunne gældende finanslov og -regulering have reddet Roskilde Bank? Efter finanskrisen hærgede mod slutningen af 00’erne måtte mange banker, store som små, dreje nøglen om. Dette skete som følge af en længere økonomisk højkonjunktur, kendetegnet ved lempelig kreditpolitik og bevilling til alt for mange dårlige låntagere. Kombinationen af dette førte til defaults, tvangsauktioner og faldende boligpriser.1 I Danmark betød det konkurs hos flere banker. Som følge heraf måtte Finanstilsynet indse at de bestående love og reguleringer ikke var tilstrækkelige, og har sidenhen indført blandt andet Tilsynsdiamanten og øgede kapitalkrav som måleværktøj på danske pengeinstitutter. Men er disse nye tiltag tilstrækkelige? Roskilde Bank blev grundlagt i år 1884. Det startede som en lokalbank, forankret i den sjællandske provinsby. Hovedsædet fandtes i Roskilde, selv efter fusionering med Ringsted Sparekasse i år 1996 samt udvidelse af filialnettet til størstedelen af hovedstadsregionen. I 2007 havde Roskilde Bank 25 filialer, inklusiv Private Banking, Hovedsædet og Selvbetjeningsbanken.2 Med en gennemsnitlig forrentning af egenkapitalen før skat på 32,725 %3 og et gennemsnitligt resultat efter skat på 340.250.000 DKK4 i perioden 2003 til 2006 måtte Roskilde Bank siges at lave nogle flotte resultater. Noget som især indbragte investorerne en pæn formueforøgelse.5 Men var tallene for gode og var grunden til den høje udvikling i virkeligheden resultatet af beslutninger med fokus på hurtige resultater, uden omtanke for langsigtet risiko?

Educations, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2018
Number of pages55