Hvilke faktorer er de væsentligste i forbindelse med valg af virksomhedsform og hvilken indflydelse har disse for ejeren.

Mike Valsøe Bertelsen & Mathias Færgsted Olesen

Student thesis: Diploma thesis

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2019
Number of pages126
SupervisorsHenrik Kofod Dich