How Will a Ban on Shadow Ratings Affect the Nordic Bond Markets?

Thea Stensaker

Student thesis: Master thesis

Abstract

Høsten 2016 initierte European Securities and Markets Authority (ESMA) en undersøkelse av skyggeratinger, og konkluderte med at de ble regulert av Credit Rating Agency Regulation (CRAR). På grunn av dette anbefalte ESMA meglerhusene å ikke lenger publiserte skyggeratinger. I denne oppgaven drøfter jeg hvordan et forbud mot skyggeratinger vil påvirke de Nordiske obligasjonsmarkedene. For å besvare dette undersøker jeg også hva en skyggerating innebærer og hvorfor mange selskaper i Norden ikke har en offisiell rating.
I Norden har kun 22% av ikke-finansielle utstedere en offisiell rating, hvilket betyr at 46% av det nordiske obligasjonsvolumet ikke har en offisiell rating. Til sammenlikning er det i Europa generelt kun 10% av obligasjonsvolumet som ikke har en offisiell rating. Det nordiske obligasjonsmarkedet har allikevel fungert relativt godt og det har vokst de seneste årene. Skyggeratinger er en av grunnene til at det nordiske obligasjonsmarkedet har fungert så godt som det har gjort. Skyggeratinger er uoffisielle ratinger som er laget av meglerhusenes analytikere og publiseres i analyserapporter. Offisielle ratinger er dyre og krever betydelige interne ressurser mens skyggeratinger er gratis og krever ingen interne ressurser siden de er basert på offentlig informasjon. De store omkostningene ved å få en offisiell rating er en av grunnene til at mange små og mellomstore bedrifter (SME’s) i Norden har valgt å benytte seg av skyggeratinger fremfor å få en offisiell rating.
Et forbud mot skyggeratinger vil kunne påvirke investorer, utstedere, meglerhus og rating byråer og kan føre til mindre likviditet og høyere renter i markedet, hvis man ikke finner en fungerende løsning. De fleste meglerhusene har nå sluttet å publisere skyggeratinger, men noen gjør det fortsatt. SEB har anket ESMAs beslutning til andre nivå og er innstilt på å anke til tredje nivå hvis det er nødvendig. Markedene har foreløpig ikke reagert på bortfallet av skyggeratingene ettersom investorene har funnet midlertidige løsninger. På lang sikt vil ikke de midlertidige løsningene fungere og en mer permanent løsning vil bli nødvendig. En god, men lite sannsynlig løsning, er at ESMA tillater skyggeratinger. Et annet alternativ er at utstedere skaffer seg en offisiell rating. Som en konsekvens av dette vil det kunne vokse frem nye tilbydere av ratinger. Tidligere kunne nordiske utstedere kun få en rating fra tre store aktører, men etter ESMAs anbefaling ble offentlig har det kommet nye aktører på markedet som tilbyr billigere rating og lokale analytikere. For uratede selskaper med obligasjoner over ca. 500mNOK kan det være lønnsomt å få en offisiell rating, dersom påfølgende lavere finansieringsomkostninger veier opp for omkostningene ved å få en rating. En konsekvens på et forbud mot skyggeratinger er dermed at SMEs i Norden uten offisiell rating skaffer en offisiell rating og at nye aktører som tilbyr rimeligere ratinger vokser frem

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2017
Number of pages99