Generationsskifte af ejerledet selskab

Thomas Vetlov Boeskov

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Denne afhandling vil behandle emnet generationsskifte, samt de problemstillinger der kan opstå for de involverede parter. Begrebet generationsskifte forstås, når ejeren af en virksomhed eller et selskab overdrager ejerskabet til et nyt ejerskab. Det nye ejerskab kan have mange forskellige ansigter, og kan både være familiemedlemmer, medarbejdere eller en overtager, der ligger uden for de to først nævnte. Fælles for alle scenarier er dog, at selskabet skifter ejermand. Det er enden for et livsværk for nogle og starten for nogle andre. For den part af generationen, der skal slutte ejerskabet, vil der naturligt nok være mange overvejelser i forbindelse med generationsskiftet; er tidspunktet, økonomien samt den overtagende generation og dens visioner for fremtiden den rigtige løsning? Overvejelserne omkring et generationsskifte indeholder og berører både bløde og hårde værdier, som ikke altid forenes i én oplagt løsning. Overvejelserne om de bløde værdier kunne være hvilke personlige ønsker ejeren har til den nye ejer, samt, hvordan økonomien efterfølgende skal være for ejeren, når generationsskiftet har fundet sted. Dette vil også være relevant for erhververen i generationsskiftet, da det er i personens interesse, at virksomheden er klar til generationsskifte både økonomisk, strategisk og ledelsesmæssigt. De bløder værdier er tit forbundet med følelser. Hvor der ikke kan gives et klart og korrekt svar på, hvilken løsning der er den korrekte på overvejelserne omkring de bløde værdier, så er det anderledes med de hårde værdier. De indeholder overvejelser omkring værdiansættelse, finansiering og lovgivningen. Allesammen overvejelser der kan sættes tal og paragraffer bag og som står i skærende kontrast til de bløde værdier, hvor personlige følelser er indblandet. I lovgivningen er der flere forskellige muligheder for strukturen for et generationsskifte, der alle har både fordele og ulemper for både overdrager samt overtager af virksomheden. Til det enkelte tilfælde, vil der altid være nogle metoder og modeller, der er mere brugbare end andre, alt afhængig af hvilket krav, der stilles til generationsskiftet. Der er mange overvejelser der skal gøres i et vellykket generationsskifte. Da de involverede parter for det meste ikke har stået i sådan en situation før, vil de stå uden erfaring og kompetencer inden for dette område. I langt de fleste generationsskifter, vil det derfor være en god ide at rådføre sig med rådgivere som en revisor eller advokat. De kan rådgive om lovgivningen, og om de muligheder, der er, at gøre brug af inden for lovgivningen. Planlægges et generationsskifte korrekt og udføres der en handlingsplan, som både overdrager og erhverver er enige om, så kan et vellykket generationsskifte sikre arbejdspladser og en løsning som alle involverede parter får værdi af. Emnet er yderst relevant for det danske erhvervsliv, da 17.000 ejerledende virksomheder skal skifte ejer inden 20251 . Industriens Fond har bevilliget 22,8 mio. kr. til projektet ”Ejerledelse i Danmark”, et samarbejde mellem INSEAD i Frankrig og Center For Ejerledede Virksomheder på Copenhagen Business School i Danmark2 . Dette er i høj grad med til at underbygge det store fokus, der er på emnet fra erhvervslivets side også. I denne afhandling vil de udfordringer og muligheder, der er forbundet med et generationsskifte blive gennemgået, samt hvilke overvejelser, som overdrager og erhverver skal gøre sig. Læseren af denne afhandling vil blive præstenteret for den indledende planlægning, der skal foretages, samt de modeller der kan gøres brug af. Ligeledes vil både fordele og ulemper ved de forskellige metoder blive gennemgået, samt hvilke konsekvenser, der vil være skattemæssigt. I afhandlingen vil der via en konkret case virksomhed, blive vist eksempler på, hvordan et generationsskifte kan foretages.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2018
Number of pages67