Forældrekøb i et skattemæssigt perspektiv af nyt lovingreb fra 2021

Andreas Dyrbøl

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Denne afhandling er forfattet i forbindelse med HD-uddannelsen Regnskab og Økonomistyring på CBS i perioden januar til maj 2021. Afhandlingens problemstilling er opdaget under mit daglige virke hos Revisionsfirmaet Gutfelt A/S og efterfølgende konkretiseret via kollegaer og sparring fra min vejleder, Christian. I denne forbindelse vil jeg takke mine kollegaer og min vejleder for deres input og støtte gennem udarbejdelsen af projektet. Mit ønske med denne afhandling er at belyse, hvilke overvejelser der skal gøres i forbindelse med forældrekøb, således at skatteyder i et skattemæssigt perspektiv opnår mindst mulig beskatning. Herudover håber jeg, at afhandlingen vil overskueliggøre mulighederne, fordelene og ulemperne ved forældrekøb, således at skatteyderne får bedst mulige grundlag for fremtidige beslutninger.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2021
Number of pages89