Fokus på revisors arbejde ved going concern

Jacob Bloch Ravensholt

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Følgende afhandling omhandler revisors arbejde ved selskabers usikkerhed om fortsat drift, som også benævnes med udtrykket ’going concern’ (Årsregnskabsloven, 2019, § 13, stk. 4). Going concern er aktuelt i år 2021, da der er øget fokus på revisorerne og selskabets ledelse som følge af COVID-19 (FSR, 2020).Mange selskaber har i år 2020 været tvangslukket, som følge af Covid-19 restriktionerne, og er i den forbindelse konkurstruede. Som det fremgår af konkursanalyse 2020 (Holm & Petersen, 2021, S.1), har restriktionerne gået udover flere brancher. På trods af tvangslukkede selskaber, har der Ifølge statistikkerne, blot været 2.221 erklærede konkurser for aktive selskaber i 2020 (Danmarks statistik, 2021), hvorimod der i 2019 var hele 2.590 aktive selskaber begæret konkurs (Danmarks statistik, 2020). Ovenstående belyser dermed et fald i antallet af konkurser fra 2019 til 2020, på trods af Covid-19. Grundet ovenstående statistikker, vil fokus ikke udelukkende være på Covid-19 og dets påvirkning på den finansielle rapportering, men derimod going concern i sin helhed samt de udfordringer revisor og selskabets ledelse står over for ved aflæggelse af årsrapporten. I undersøgelsen belyses forskellige eksempler på revisors erklæringer og udtalelse om ledelsesberetninger, hvor der identificeres fejl, som revisor har foretaget. I analysen vil der tages udgangspunkt i en model, der har til henblik at analysere, hvorvidt revisor har udført korrekt arbejde i forbindelse med afgivelse af erklæring og udtalelse om ledelsesberetning. Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant (FSR, 2021), og derfor er det relevant for revisor at foretage den korrekte vurdering for regnskabsbruger ved revisors arbejde. I opgaven vil analysen sammenholdes med en lignende sag, for at undersøge, hvad konsekvensen for revisor er, såfremt der er fejl i ledelsesberetningen og erklæringen. Undersøgelsen vil derfor belyse revisors fejl, og hjælpe revisor med at afgive en korrekt vurdering i form af udtalelse om ledelsesberetning og afgivelse af erklæring til selskaberne.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2021
Number of pages99