Film-induced Tourism: A State-of-the-art Review

Rikke Grønbech Andersen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Udgangspunktet for dette speciale er en særlig gren inden for turisme, kaldet Film-induced tourism. Med det forstås, at turister kan blive tiltrukket af at besøge steder, alene på den baggrund, at de er brugt som lokationer i en film eller TV-serie. Ønsket om at besøge det sted, der er portrætteret i en film kan handle om inspiration, at man får øjnene op for et sted, der kunne være værd at tilbringe den næste ferie på. Men det kan også handle om fascination, og det er denne vinkel, der hovedsageligt er fokusset i dette speciale. Fascinationen kan handle om, at seeren føler en sympati og et stærkt bånd til filmens historie og karakterer, og at det er ønsket om selv at være en del fortællingen, der driver turisterne til at besøge disse steder. Eksempelvis at stå lige der, hvor en særlig scene fandt sted, udspille scenen, gentage replikkerne og derved genopleve den følelse filmen gav én.
Siden år 2000 har der været et boom i forskning på området og det er denne forskning, som specialet her tager udgangspunkt i. Målet med specialet er, at præsentere og analysere den eksisterende litteratur. Hvad er den nyeste viden på området og i forlængelse af det, hvad kunne være relevant for videre forskning i fremtiden.
For at kunne præsentere dette, har det været nødvendigt at foretage et større holistisk litteraturstudiebaseret på 92 indhentede videnskabelige artikler–alle med film-induced tourism som hovedfokus. Herefter er kerneinformationer fra artiklerne placeret i et datasæt, som efterfølgende er blevet brugt som arbejdsværktøj gennem arbejdet med specialets analyse.
Forskningen på området viser et klart potentiale i film-induced tourism, det kan ses som et supplement til eksisterende markedsføring, men kan måske især bruges i forhold til steder, der ikke har andre traditionelle faktorer at markedsføre sig på. Den øgede opmærksomhed omkring emnet gør, at der er kommet et større fokus på at arbejde strategisk med markedsføringen og udnytte de muligheder, en film kan betyde for promovering af et sted.
På trods af en general positiv opfattelse af film-induced tourisms potentiale, præsentere dette speciale også nogle udfordringer. De relaterer sig blandt andet til store, pludselige, mængder af turister på små lokationer, der ikke er gearet til det og som er i fare for at miste deres autenticitet som følge af dette. En anden udfordring ligger i at måle succesen af film-induced tourism, da der ikke ligger nogle klare retningslinjer for det.
Disse, og andre problemstillinger, vil blive præsenteret i specialet. God fornøjelse!

EducationsCand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Multikulturel Kommunikation i Organisationer), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2019
Number of pages70
SupervisorsSebastian Zenker