Værdiansættelse af Lundbeck

Christina Kjær Berzelius

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Formålet med denne opgave er, at lave en teoretisk værdiansættelse af medicinalvirksomheden H. Lundbeck A/S den 22. juli 2011. For at kunne bestemme den teoretiske aktiekurs, er opgaven delt i 5 hovedområder, og hver område vil svare på følgende. Strategiske analyse. Hvilke samfundsmæssige faktorer påvirker Lundbeck, og har derved betydning for selska-bets strategiske udvikling. Hvordan er konkurrence forholdende indenfor medicinalbranchen, med vægt på CNS-sygdomme? Hvilke svagheder og styrker har Lundbeck, og hvordan positionerer de sig i forhold til mu-ligheder og trusler i omverdenen? Nøgletalsanalyse Hvordan har rentabiliteten udviklet sig i perioden fra 2008 til 2010? Værdiansættelse Hvordan er den teoretiske aktiekurs i forhold til den faktiske den 22. juli 2011? Scenarieanalyse Hvordan ser fremtiden ud for Lundbeck? Følsomhedsanalyse Hvor stor betydning har estimeringen af de underliggende drivere for den teoretiske værdi-ansættelse ? Besvarelse på opgaven skal ende med et konkret køb eller sælg anbefaling til en nuværende eller mulig investor.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2011
Number of pages84