Profit and loss account: A terminological analysis

Evita Campbell

Student thesis: Master thesis

Abstract

I takt med den stigende globalisering, har de danske virksomheder i stigende grad deres årsregnskaber oversat til engelsk. En virksomheds årsregnskab spiller en vigtig rolle i virksomhedens kommunikation med omverden, da årsregnskabet giver informationer til virksomhedens interessenter som f. eks. aktionærer, kreditorer og fremtidige investorer om virksomhedens økonomiske stilling. Efterfølgende, vil regnskabsoplysningerne blive anvendt af disse interessenter til at beslutte hvorvidt virksomheden er økonomisk interessant. Da årsregnskabet har en stor betydning for virksomhedens fremtidige forretninger, er det afgørende, at en virksomheds oversatte årsregnskab er præcist og korrekt og dermed har den samme informationsværdi som det danske årsregnskab. For at kunne levere en oversættelse af høj kvalitet, skal oversætteren foretage nogle valg, blandt andet er det nødvendigt for oversætteren at tage udgangspunkt i de forskellige varianter af sproget engelsk, nemlig enten britisk-engelsk, amerikansk-engelsk eller international-engelsk og for så vidt muligt at overholde valget af terminologi, f. eks. britisk terminologi eller amerikansk terminologi. At man ikke er konsekvent i valget af sprog samt terminologi, er uhensigtsmæssigt, da en sammenblanding af de forskellige varianter af engelsk sprog nemt kan give anledning til forvirring og tvivl om betydningen hos læseren af den oversatte tekst. Formålet med dette speciale er at foretage en systematisk kontrastiv analyse af resultatopgørelsens poster med fokus på aflæggelse af resultatopgørelsen efter årsregnskabsloven og de internationale regnskabsstandarter (IFRS), og dermed klarlægge ligheder og forskelle mellem begreber og termer i de to rapporteringsgrundlag. Formålet er endvidere at analysere de udfordringer en oversætter står over for med hensyn til at vælge den mest hensigtsmæssige regnskabsterminologi. I forbindelse med specialets formål, er der opstillet en hypotese om at international-engelsk som er anvendt i IFRS er en blanding af amerikansk-engelsk og britisk-engelsk. Specialets formål opnås ved at udarbejde et begrebssystem over resultatopgørelsen for hver af de to rapporteringsgrundlag med tilhørende terminologiske artikler, således at læseren kan danne sig et overblik over begreberne og deres indbyrdes relationer, hvorefter ligheder og forskelle mellem de to rapporteringsgrundlag kan konstateres. Den terminologiske analyse indebærer at man tildeler begreberne adskillende træk og placere dem i forhold til hinanden med de relevante relationer, og dermed bliver der skabt et overblik over emnet samt indholdet af de enkelte begreber.Til udarbejdelse af begrebssystemer og termbase, er der anvendt terminologistyrings- og videndelingsprogram i-Term, som er udviklet af DANTERMcenteret ved Copenhagen Business School. Udarbejdelse af begrebssystemer over begge rapporteringsgrundlag har illustreret hvilke forskelle og ligheder der er mellem resultatopgørelsen aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og resultatopgørelsen aflagt i overensstemmelse med IFRS. På baggrund af den terminologiske analyse, kan det konkluderes at der eksisterer flere begreber i dansk resultatopgørelse, der ikke eksistere i IFRS resultatopgørelse. Endvidere viser analysen, at der er forskelle i regnskabsterminologi mellem amerikansk-engelsk, britisk-engelsk og international IFRS-engelsk. Overordnet set viser specialet, at IFRS engelsk er en blanding af amerikansk-engelsk og britiskengelsk, hvor terminologien lægger sig op mod amerikansk-engelsk, mens stavning og grammatik følger britisk-engelsk. Dermed er specialets hypotese bekræftet.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2011
Number of pages172