Estimation af volatilitet på aktiemarkedet

Daniel Laurits Jensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Jeg vil i opgaven belyse følgende problemstilling. Efter en periode med ekstraordinær høj volatilitet, hvorledes kan den forventede nedgang i volatiliteten, estimeres bedst muligt ved brug af GARCH modellen? Til belysning af denne problemstilling besvares følgende delspørgsmål: · Hvilke forudsætninger er vigtige for forståelsen af Black Scholes modellens opbygning? · I hvor stor grad er resultatet i Black Scholes modellen følsom overfor den ukendte parameter volatiliteten (sigma)? · Hvad er forskellene på de forskellige volatilitets begreber? · Hvilke modeller findes til estimation af volatiliteten? · Hvorledes kan GARCH modellen benyttes til at estimere sigma? · Hvorledes kan historien benyttes til at estimere volatiliteten ved GARCH modellen?

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages85