Konsekvenser ved førstegangsimplementering af IFRS

Klementina Abdiji & Zoya Maryam Bhatti

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Globaliseringen i dagens verden har en større betydning end nogensinde før og især på det erhvervsøkonomiske marked. Derfor har interessenterne et større og stigende behov for gennemsigtighed og sammenlignelighed mellem virksomheder på et marked, på tværs af flere markeder og på tværs af landegrænser. Interessenterne kræver derfor i dag, at virksomhedernes årsrapporter er retvisende, mere transparente og virkelighedsnære.
For at imødegå interessenternes ønsker, er der implementeret en række nationale og internationale standarder. De nationale standarder i Danmark udgøres af Årsregnskabsloven (ÅRL). Generalklausulen i ÅRL er, at regnskabet skal give et retvisende billede, til brug for regnskabsbrugere, herunder interessenterne, samfundet og de finansielle institutter. ÅRL har gennem årene udviklet sig til at have samme fortolkning som IFRS, med visse forskelle. De internationale standarder udgøres af International Accounting Standards Board (IASB) i form af International Accounting Standards (IAS) og International Financial Reporting Standards (IFRS).
I EU er IFRS kun obligatorisk for børsnoterede virksomheder. De fleste virksomheder, hvis forventning eller ønske er at blive børsnoterede, implementerer IFRS nogle år i forvejen for at forberede sig til børsnoteringen. Dette skyldes, at implementering af IFRS er omfattende og dermed også tidskrævende, for selvom der er en del ligheder mellem ÅRL og IFRS, så er der også en del væsentlige forskelle. De centrale og væsentligste forskelle samt konsekvenser ved førstegangsaflæggelse af regnskab efter IFRS vil behandles i denne opgave.
Der vil i denne opgave blive gennemgået nogle praksiseksempler til understøtte teorien, hvor det vurderes relevant. Fokusset vil ikke være selskabet, men ændringerne/konsekvenserne der sker ved aflæggelse efter en ny regnskabsstandard og hvilken betydning dette har generelt for et regnskab.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2020
Number of pages75