A Case Study of the Effect of Change Agent Sensegiving Actions and Consistency on Resistance During Organisational Change

Alex Staxen Agerholm

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette forskningsprojekt vil søge at afklare og beskrive hvordan ledelsesteams i organisationer der er i gang med, eller skal til at undergå organisationsændringer, kan imødekomme og endda udnytte medarbejderes engagement i virksomheden. Ved at nuancere John Kotters struktur for organisationsændringer, men ændre kommunikationsretningen fra top/down til tovejs, kan man dels udnytte medarbejdernes specifikke viden, men også aktivt modvirke modstand mod processen. Hvis man implementerer Karl Weicks teori om sensemaking , skaber dette nye perspektiver for at forstå medarbejdere og deres handlinger og følelser når deres verden forandres. Dette kan bruges til at styre deres sensemaking processer, således at de lettere accepterer og identificerer sig med ændringerne. Resultaterne er interessante, idet selve styrringen af følelsesdannelse er sværere end forudset, men også ved at selve styringen, når den sker, kan bringe store fordele for organisationen. Dette stiller spørgsmålstegn ved nogle antagelser vedrørende tempoet i organisationsændringer og nuancerer hvilke strategier der reelt er til rådighed. Tid bliver mindre vigtigt i forhold til allerede eksisterende kulturel kontekst. Medabejderes organisationsbaserede tillid viser sig også at være mindre vigtig, idet eventuel modstand baseret heri stadig er underlagt organisationens sociale kontrol.

EducationsMSocSc in Human Resource Management, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2017
Number of pages78