Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang og Olufsen A/S

Kasper Juhl Larsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Bang og Olufsen A/S, herefter kaldet B&O, har ligesom de fleste andre virksomheder oplevet finanskrisen på nærmeste hånd. Efter flere år med rigtig gode regnskaber forventes det at regnskabet for 2008/09 bliver markant dårligere end tidligere og at en negativ bundlinje vil presse virksomheden. I 2008 tog B&O’s bestyrelse konsekvensen af denne udvikling og fyrede den nu tidligere administrerende direktør, Torben Ballegaard Sørensen. I stedet ansatte bestyrelsen Karl Kristian Hvidt Nielsen, der skulle vende den negative udvikling og få B&O tilbage på rette vej. Den negative udvikling skyldes ikke udelukkende finanskrisen, men også at B&O har brug for at restrukturere virksomheden og få styr på omkostninger, som eksempelvis kapitalbindingerne i varelagre. B&O producerer varer, der ligger i den absolut dyre ende af skalaen, når man kigger på tv og HiFiudstyr, og alene af den grund vil selskabet typisk klare sig bedst i højkonjunktur. Finanskrisen har bevirket at luksusvarer og andre cykliske forbrugsgoder er ramt hårdere end eksempelvis medicinalbranchen, er fordi medicinalprodukter er nødvendighedsvarer. Det faktum at B&O er en cyklisk aktie betyder at B&O’s aktiekurs er faldet markant over det seneste års tid. B&O har i marts 2009 endvidere besluttet at arbejde hen imod en ophævelse af aktieklasserne samtidig med at man laver en kapitalforhøjelse.1 Aktieklasserne ses typisk som et værn mod fjendtlige opkøb af virksomheden og at B&O vælger at ophæve klasserne kan ses som et signal på, at man på et tidspunkt muligvis ønsker at se sig om efter en samarbejdspartner. Dette sammenholdt med den lave aktiekurs, kunne betyde at B&O ville være et oplagt opkøbsemne for de store spillere på markedet eller alternativt for en kapitalfond. Udviklingen i aktiekursen og de tiltag der sker internt i B&O, gør det interessant at analysere om B&O’s aktiekurs pt. er for lav, grundet den udvikling selskabet er i, eller om det skyldes den generelle risikoaversitet i markedet. Der ønskes derfor en værdiansættelse af B&O, for at konstatere om den aktuelle aktiekurs er retvisende eller om den afviger markant i forhold til fremtiden forventninger til B&O.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages88