Værdiansættelse af Symphogen: Værdiansættelse af en bioteknologivirksomhed ved realoption

Niels Thorsten Tingleff

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Bioteknologi er defineret som ”anvendelsen af videnskab og teknologi på levende organismer samt dele, produkter og modeller deraf til ændring af levende eller ikke levende materialer til produktion af viden, varer og tjenesteydelser”(OECD, 2009). Denne definition dækker over en ubegrænset mulighed for innovative produkter ved brug af bioteknologiske teknikker, der aktivt bruger DNA/RNA, proteinekspression og bioinformatik som metoder. Siden start 90’erne, da de bioteknologiske teknikker blev færdigudviklet og gav muligheder for udvikling af innovative produkter, er industrien vokset i en eksplosiv fart. Bioteknologiindustrien inkluderer nogle af verdens største virksomheder som Johnson og Johnson med en markedsværdi på USD 340 milliarder, Pfizer på USD 218 milliarder og Novo Nordisk A/S på DKK 560 milliarder. Disse virksomheder er alle etablerede virksomheder, der efter flere års forskning og udvikling har mulighed for at tilbyde livsvigtige lægemidler og behandlinger. Den bioteknologiske industri er forbundet med et stort markedspotentiale, men også med en høj teknologisk risiko, hvor det antages, at flere end tusind potentielle lægemidler skal undersøges, før ét af disse vil nå markedet. Symphogen er en dansk bioteknologisk virksomhed, der blev dannet i 2000. Virksomheden forsker i udvikling af antistoffer til behandling af primært onkologi. Til trods for at virksomheden blev dannet tilbage i 2000, har den endnu ikke formået at færdigudvikle et produkt til markedet. Dette er dog tæt på at lykkedes for Symphogen, men deres pengekasse er ved at være tom, og en kapitalindsprøjtning er nødvendig. Derfor har Symphogen meddelt deres plan om at blive børsnoteret i 2018. Formålet med denne opgave er at værdiansætte Symphogen med bioteknologiindustriens teknologiske risici-karakteristika og fleksibilitet for øje. For at kunne gøre dette vil DCF- og realoptionsmodellen blive brugt som værdiansættelsesværktøj. Derudover vil en struktureret gennemgang af den bioteknologiske udviklingsproces af potentielle lægemidler blive analyseret for at kunne præcisere de væsentlige inputfaktorer til brug i DCF- og realoptionsanalysen.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2018
Number of pages75