Sundhedsstyrelsen som linedanser

Anne-Katrine Hjetting & Susanne Vest

Student thesis: Master executive thesis

Abstract

Hvordan formår Sundhedsstyrelsen at komme med anbefalinger og stille krav indenfor specialeplanlægningen i krydsfeltet mellem de forskellige aktører, og hvordan skaber Sundhedsstyrelsen sig mulighed for at agere i forhold til disse aktører? Vi ser, at ovenstående problemformulering giver anledning til følgende delspørgsmål: 4. Med udgangspunkt i at analysere, hvordan og hvilke muligheder SST har for at agere i krydspresset mellem de forskellige aktører, vil delspørgsmål 1 være følgende: Er der stiafhængighed, som fremover sætter muligheder for, hvordan SST kan agere indenfor sygehus-/ specialeplanlægningen? 5. Med henblik på at analysere, hvordan SST har mulighed for at benytte sine beføjelser i dette krydsfelt vil delspørgsmål 2 være følgende: Hvilke vektorer gør sig gældende indenfor sygehus-/ specialeplanlægningen i forhold til SST og hvordan manifesterer krydspresset sig? 6. På baggrund af delspørgsmål 1 og 2 fremsættes et normativt bud på, hvordan SST har mulighed for at agere i krydspresset.

EducationsMaster of Public Administration, (Executive Master Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages131