Den islamiske verdens oplysningstid – opnået eller forbigået? En analyse af religionens indflydelse på udviklingen af menneskerettigheder og demokrati i henholdsvis den vestlige og den islamiske verden

Marie Krestine Koch

Student thesis: Master thesis

Abstract

Igennem årtusinder har der været kamp om, hvilken måde der er mest rigtig at føre livet på. Som vesterlænding er det naturligt at synes bedst om Vestens verdensanskuelse, mens en muslim anser islam som den korrekte sandhed. Dette er en forståelig fordeling, men er konsekvenserne sunde? For store dele af verden gælder det, at religionen har haft afgørende indflydelse på identitetsudviklingen. Dette er også tilfældet med den vestlige og den islamiske verden. Ydermere har den græske og romerske antik i Vesten haft stor indflydelse på, hvordan fx samfundet styres. Antikkens videnskab, filosofi og samfundsteori blev taget op i den europæiske renæssance og oplysningstid, hvilket har sat fokus på den rationelle tilgang til livet, som har præget Vestens syn på verden i dag. Som modsætning hertil står den islamiske verden, der fortsat lægger vægt på religionen. Der skabes dermed en afgrund mellem livsanskuelserne. Denne forskel har eksisteret længe, men det var ved angrebet på World Trade Center i 2001, at det virkelig gik op for den vestlige verden, hvor stor forskellen egentlig er. Sidenhen har konflikten udviklet sig, og den blev ydermere udbasuneret i 2005, da den danske avis Jyllands-Posten valgte at bringe nogle karikaturer af profeten Muhammed. Disse tegninger synes i vestlige øjne harmløse, men for den islamiske verden blev én fjer pludselig til ti høns – islam var blevet angrebet, og den islamiske verden svarede igen på tegningerne ved bl.a. at sætte ild til Dannebrog og danske ambassader. Samtidig arbejder den islamiske verden i FN regi på, at ytringsfriheden skal underordnes religionen. Der er således baggrund for at sige, at det ikke længere kun er magtforholdet verdensdele imellem, som kan starte krige, men også forskelligheden i kulturernes opfattelser af, hvad der kulturelt er rigtig og forkert at gøre. Dette er resultatet af, at Vesten og den islamiske verden ikke har samme opfattelse af religionens rolle i samfundet, som har indflydelse på henholdsvis det vestlige og det islamiske verdenssyn. Som verden udvikles, knyttes vores bånd mere og mere sammen, hvilket kræver en forståelse for hvilke elementer, der ligger til grund for vores verdenssyn. Vores samarbejde på tværs af religion og kultur kan forværres, hvis der ikke tages højde for vores forskelligheder. Der er i den vestlige verden enighed om, at respekten for menneskerettighederne er definitiv, mens den islamiske verden holder på, at troen på islam er livets mening. Men kan disse to forenes; kan man både respektere menneskerettighederne og agte religionen?

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages69