Integrating into the Faroese society: A study of the cultural challenges for foreigners and how these challenges can be prevented

Kirstin Joensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne afhandling undersøger de kulturelle udfordringer hos udlændinge, når de prøver at integrere i det færøske samfund, og hvordan disse kulturelle udfordringer kan forhindres. 14 udlændinge, der bor på Færøerne, er blevet interviewet for at finde frem til de kulturelle udfordringer, og hvordan de kan forhindres. Det teoretiske grundlag for denne afhandling fokuserer på kultur, kulturelle forskelle og interkulturel kommunikation. I afhandlingen er der fundet fem kulturelle udfordringer. Den første er udfordringen i at immigrere til Færøerne, som inkluderer, at den formelle immigrations proces tager for lang tid til at blive godtaget, og at det er svært at få svar på spørgsmål vedr. immigrationspapirer. Den næste er udfordringen i at tilpasse sig en ny kultur, som består af udfordringer vedr. det at opleve kulturelle forskelle og kultur chok. Den tredje er udfordringen af sproget som en barriere, og den fjerde er udfordringen i at finde et arbejde. Den femte og sidste er udfordringen i at socialisere med færinger. De tre sidste udgør en Catch 22 (en ond cirkel), som gør det svært at integrere i det færøske samfund, da det er svært at finde et arbejde og socialisere med færinger, hvis man ikke kan det færøske sprog. Desuden er der svært at lære det færøske sprog, hvis man ikke har et arbejde eller socialiserer med færinger. Afhandlingen indikerer, at disse kulturelle udfordringer kan forhindres, hvis både det færøske samfund og udlændinge, der bor på Færøerne gør en indsats. Dette betyder, at det færøske samfund bliver nødt til at komme med en integrationsplan, der optimerer hjælpemidler og ressourcer tilgængelige for udlændinge, som f.eks. flere timer til at lære det færøske sprog. Desuden skal udlændinge forberede sig inden de immigrerer til Færøerne ved at læse om den færøske kultur samt være opsat på at gøre sit til at integrere i det færøske samfund ved at lære det færøske sprog og socialisere med færinger. Alt i alt, giver denne afhandling svar på hvilke kulturelle udfordringer udlændinge har, når de immigrerer til Færøerne. Desuden gives der forslag til, hvordan disse kulturelle udfordringer kan forhindres.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2015
Number of pages113