MiFID: Investorbeskyttelse

Nina van der Watt

Student thesis: Master thesis

Abstract

Med udgangspunkt i en retsdogmatisk analyse vurderes det, hvorvidt de retspolitiske hensyn i forbindelse med højt investorbeskyttelsesniveau er opfyldt via implementeringen af MiFID-direktivet i de danske bekendtgørelser

EducationsMSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages98