Why did John McCain win the Republican primaries in 2008?

Lina Vedsted

Student thesis: Master thesis

Abstract

John McCain blev fra starten af sin valgkampagne anset som værende en af favoritterne til at vinde nomineringen. Han havde tidligere kæmpet for nomineringen i 2000, hvor han tabte til George W. Bush. McCain var den gang meget tæt på at vinde over Bush, men han kunne ikke hamle op med den store gruppe af evangeliske kristne, hvis støtte gik til Bush. Valgkampagnen mod Bush gav McCain momentum til at blive topkandidat i 2007. Irak-krigen lå øverst på listen over de emner, der i følge Gallup, ville være afgørende for amerikanernes valg af kandidat. Derfor gjorde McCains militære status som krigshelt ham til en relevant præsidentkandidat, da embedet indbefatter at være øverstkommanderende for de amerikanske styrker. På den anden side var McCain kendt som en selvstændig og enerådig republikaner, der sjældent rettede sig efter majoriteten i hans parti. Han havde gang på gang samarbejdet på tværs af partilinjerne, når han ville gennemføre forslag. Jeg vil i denne afhandling undersøge, hvordan John McCain kunne vinde den republikanske nominering, selvom hans kampagne var næsten slut i sommeren 2006. Jeg vil undersøge hans ressourcer, og hvordan han gjorde brug af disse. Samtidig vil jeg også identificere hvilke eksterne faktorer, der havde indflydelse på hans nominering, og hvordan de gav ham mulighed for at vinde. På baggrund af det emperiske matriale vil jeg analysere, om det var på grund af hans egne ressourcer eller på grund af eksterne faktorer, at han vandt nomineringen. Jeg vil analysere emperisk matriale primært fra artikler ved hjælp af to teorier kaldet ”resource mobilization theory” og ”political opportunity structure”, der traditionelt ikke bruges i analyse af valgkampagner. John McCain havde to overordnede ressourcer. Hans image skulle vise sig at blive en vigtig ressource i hans valgkampagne. Han erhvervede sig blandt andet kompetente kampangnekonsulenter, der var med til at videreudvikle hans image fra primærvalgene i 2000. Ydermere forsøgte han at forbedre sit forhold til den kristne højrefløj i sit parti. McCains anden vigtige ressource var hans kampagnegrundlag, som bestod hovedsaligt af hans fokus på krigen mod terror. Derudover havde McCain valgt at stemme imod Bush’s skattelettelser i 2001 og 2003. Min undersøgelse viser, at følgende tre eksterne faktorer var tilstede under valgkampen. McCains afstandstagen til præsident Bush var en positiv faktor, da Bush’s popularitet var faldet gevaldigt de seneste år, og endvidere var det en faktor, at det militære fremstød, McCain havde efterspurgt, var blevet en realitet. Den sidste eksterne faktor var McCains modstandere. Spidskandidaten Rudy Giuliani kunne ikke opretholde sin popularitet. Mitt Romney og Mike Huckabee kæmpede mod hinanden om den samme stemmegruppe, og Fred Thompson gjorde ikke nok for at vinde valgkampen. Afhandlingen konkluderer, at det i udpræget grad var de eksterne faktorer, der blev afgørende for McCains valgsejr. Det var især modstandernes svagheder, der blev den mest tungtvejende faktor for hans sejr. De andre kandidater magtede ikke at leve op til de forventninger, der var blevet stillet dem i valgkampen.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2010
Number of pages73