Faroese-accented English: A study on the production of consonants

Elsa i Hjøllum

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette speciale undersøger færingers udtale af engelske konsonanter (britisk engelsk). Der eksisterer idag ikke noget undervisningsmateriale, der specifikt er rettet mod Færingers problemer med udtale af engelsk. Ej heller er der nogen undersøgelse, der dokumenterer hvilke udtalefejl kan forekomme hos færinger og hvorpå et sådant undervisningsmateriale kan bygges. Dette speciale forsøger at levere et bidrag til at rette op på denne mangel.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2011
Number of pages99