Exploring Environmental Impacts on Social Creativity in Virtual Communities: A Netnography in Reddit Communities

Julia Ida Marie Hartmann

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne kandidatafhandling udforsker social kreativitet i virtuelle samfund på hjemmesiden Reddit. Fokus er på, hvordan de virtuelle omgivelser ændrer samspillet mellem medlemmerne, og hvilken social og psykologisk dynamik der er involveret. I modsætning til undersøgelser af kreative grupper eller teams er fokuspunktet at få og forstå interaktionerne i større samfund, hvor al kommunikation foregår offentligt. Desuden er målet at udforske emnet ud fra medlemmernes synsvinkel i stedet for en ledelsesmæssig eller organisatorisk, som mange nyere studier har gjort. Afhandlingens formål er at besvare følgende spørgsmål: Hvordan påvirker miljøforholdene, og den socio-psykologiske dynamik, i virtuelle samfund, den kreative interaktion mellem medlemmerne?
For at opnå dette vedtages en netnografisk tilgang. Data fra to relaterede samfund, på hjemmesiden Reddit, blev indsamlet og interaktionerne i samfundene observeret i flere
måneder. Hovedresultaterne er som følger.
- Samfundene anvender de samme tekniske funktioner forskelligt, hvilket er et udtryk for de overordnede motiver til at poste, som dominerer i dette samfund
- Tekniske funktioner i miljøet kan understøtte et fokus på det indhold samfundet skaber, i stedet for personen
- To funktioner i det fysiske miljø kan være modstridende og udtrykke et billede, som ikke deles af de fleste aktive bidragsydere - Kommercialiseringen af konsument skabte trends har positive og negative konsekvenser for social kreativitet
- Tillid og støttende adfærd førte til en "open innovation" mentalitet, der fremmer social kreativitet i det virtuelle samfund
- Konflikt, der fremkaldes af manglende overensstemmelse mellem forskellige motiver, kan føre til ændringer i samfundet der fremmer kreativitet
Afhandlingen konkluderer, at virtuelle samfund er dynamiske, hvor forandring og udvikling, på flere niveauer, foregår hurtigt. Det fysiske, så vel som den sociale omgivelse, har indflydelse på medlemmernes interaktioner og den resulterende skabelse af produkter. Netnography metoden er velegnet til at undersøge interaktionen mellem det fysiske og det sociale miljø. Kombinationen af den store datamængde med problemformuleringens åbne beskaffenhed, var en udfordring. Metoden er tidskrævende og forlanger engagement såvel som en grundig refleksion af den indsamlede data og de resulterende interpretationer. Flere emner, til yderligere forskning, foreslås.

EducationsMSc in Psychology, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2018
Number of pages100
SupervisorsBoris Uzelac