Er det realistisk for Styrelsen for Patientsikkerhed at realisere en rationaliseringsgevinst på 40 % ved at indføre automatisering af administrative arbejdsprocesser?

Henrik Millinge Sørensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Flere kræfter i staten har i den seneste tid udtalt sig om muligheden for at indføre robotter til varetagelse af administrative opgaver i staten, såkaldt robotic process automation. Regeringens disruptionråd har således bedt konsulentfirmaet McKinsey & Company om at udarbejde en rapport om automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked, som blev præsenteret i december 2017 og som konkluderer at op mod 40 % af de samlede arbejdstimer i Danmark kan overtages af robotter. Internt i staten har såvel Statens Administration som Statens It gang i forskellige robotprojekter på pilotstadiet og Statens Administration har etableret et robotteam, der er specialister i Robotic Process Automation. Ligesom Statens It er i færd med at bygge en infrastruktur til deres kunders RPA-robotter. Denne rapport bruger arbejdsopgaverne i en enhed i Styrelsen for Patientsikkerhed som case, idet denne enhed er præget af arbejdsopgaver der primært består af sagsbehandling, hvor de enkelte processer er præcist beskrevet. Rapporten tager udgangspunkt i McKinseys påstand om at 40 % af arbejdstimerne kan automatiseres og undersøger dels om denne påstand er realistisk, dels om tiden overhovedet er moden til at indføre robotic process automation i staten. Derefter analyseres det om virksomheden, er i stand til at håndtere en sådan forandring, dels set i et forandringsledelsesperspektiv dels om man er i stand til at, gennem motivation af medarbejderne, at fastholde deres præstationsniveau. Analysen af arbejdsopgaverne ved sagsbehandling af ankesager fra Patienterstatningen, viser at det er muligt at spare 50 % af arbejdstiden og da analysen af de eksterne forhold samt påvirkningen af styrelsen af disse samtidig viser at tiden er moden til indførelse af robotic process automation i styrelsen, må det konkluderes at potentialet er til stede. Hvordan man succesfyldt implementerer en sådan forandring, lægger afsnittet om forandringsledelsen op til i form af en gennemgang af styrelsens evner til at leve op til Kotters 8-punkts model for succesfuld implementering af forandringer, hvor på den ene side styrelsens forudsætninger for dette er gode, men hvor der på den anden side er faldgruber, der bør tages i betragtning, specielt set i lyset af at en indførelse af RPA-robotter, har potentialet til at blive en større omvæltning end set tidligere. Idet et succeskriterium for indførelsen er at de tilbageblevne medarbejdere præsterer på samme høje niveau som før indførelsen, pointeres det at det er vigtigt at forholde sig til hvordan man sikrer medarbejdernes motivation. Analysen peger på at der flere muligheder for dette, men at der ikke er en fast formel for dette, idet faktorerne der motiverer medarbejderne er individuelle

EducationsGraduate Diploma in Management Accounting and Process Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2018
Number of pages64