Effektiv projektledelse og -styring i virtuelle teams: Et single case studie af Distribution Transfer-teamet under projekt Condor ved LEO Pharma

Charlotte Møller Kristensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Den følgende tekst omhandler projektledelse og projektstyring i virtuelle teams med udgangspunkt i Distribution Transfer-teamet på LEO Pharma. Distribution transfer er en del af et større projekt kaldet Condor. Condor-projektet står for frasalg af fire produkter, som ikke længere betragtes som værende kerneprodukter. Distribution Transfer-teamet blev etableret i oktober 2020 og forventes at opløses inden udgangen af 2021, og således har projektteamets levetid kun fundet sted under den nuværende pandemi. Ved indledende samtaler med projektleder Nicolai Reimann fortalte han, at arbejdet under de gældende retningslinjer har medført udfordringer i forbindelse med overblik og fremgang i projektet. Opgaven omhandler således en analyse af den nuværende situation i Distribution Transfer-teamet set i forhold til projektledelse og projektstyring. Ved hjælp af indsamlet viden og litteratur fremsættes der en række forslag til forandringer ved kommende og lignende virtuelle projekter. Under arbejdet med problemstillingen er det fundet, at væsentlige faktorer i forhold til effektiv projektledelse i virtuelle teams er fokus på kommunikation, dannelse af sociale relationer, tillid i teamet, anerkendelse og følelsen af meningsfuldhed med opgaven. Kommunikationen i virtuelle teams kan ikke i sig selv sikre succes, men den er derimod en forudsætning for arbejdet med de sociale relationer og tillid. Netop sociale relationer og tillid har vist sig at have stor betydning for koordineringen og præstationen i teamet. Generelt i de virtuelle projektteams kan der være øget fokus på elementer fra taskperspektivet. Dette kan være rekruttering særligt ud fra de faglige kompetencer og en opgaveorienteret ledelsesstil. Studier har derimod fundet, at netop det mere organisatoriske perspektiv kan være nyttigt i de virtuelle teams. Dette fordi der er brug for projektlederens facilitering og fokus på de sociale relationer, hvilket kan ske ved rekruttering med fokus på teamdynamikken og en relationsorienteret ledelsesstil. Samtidig kan det konkluderes, at teknologien spiller en vigtig rolle i den virtuelle projektledelse og -styring. Som med kommunikationen kan teknologien dog ikke alene sikre succes, men kan derimod være en af hovedårsagerne til manglende succes.

EducationsGraduate Diploma in Management Accounting and Process Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2021
Number of pages66