Ændrede rammer for ledelse i det offentlige sygehusvæsen

Gitte Brodersen & Peter Sigerseth Grøn

Student thesis: Master executive thesis

EducationsMaster of Public Administration, (Executive Master Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2008
Number of pages79