Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark

Jacob Saltoft Kristiansen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Der søges svar på følgende uddybende spørgsmål: - Hvorledes kan boligpriser bestemmes? - Hvilken direkte sammenhæng har der været mellem udviklingen i fem specifikke økonomiske fundamentals og boligprisudviklingen i Danmark i de seneste 25 år? - Hvilken sammenhæng har der gennem de seneste 25 år været mellem konjunkturændringer og boligprisudvikling baseret på korrelation?

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages73