Economy and Power: An Analysis of the Trade Dispute between USA and China

Line Wulf Hejmdal

Student thesis: Master thesis

Abstract

Opgaven omhandler handelskonflikten mellem USA og Kina og afsøger hvordan makrofaktorer har bidraget til konflikten i form af strukturelle, økonomiske, politiske og juridiske forskelle. Endvidere svares der på hvordan mikrofaktorer har indflydelse på løsningen af konflikten. I den forbindelse undersøges hvordan konflikten frames, hvordan parterne framer hinanden og hvem der har den relative indflydelse. Den afsøger endvidere parternes interesser, og de forbundne faktorer diskuteres. Formålet er at give et oprigtigt og brugbart billede af situationen som helhed. Rammen for opgaven er baseret på en modificeret forhandlingsramme fra Lewicki et als og en del international forhandlingsteori er brugt. Udgangspunktet for opgaven endvidere Baynes and Woolcocks teori om økonomisk diplomati. Endvidere er teori indenfor eksempelvis økonomi og politik brugt til at analysere de tilhørende faktorer, og Luhmanns kommunikationsanalyse er brugt til at analysere framing. Metoden er endvidere baseret på en konstruktivistisk tilgang til forhandling med en afstikker til poststrukturalisme. Opgaven viser hvordan Kina har større handlingsrum ved internationale forhandlinger på baggrund af makrofaktorer, og hvordan USA ligeså er begrænset, og Kina derfor har en fordel i internationale forhandlinger. Endvidere viser opgaven hvordan intensionen med WTO har medvirket til konflikten og hvordan Kina, i bedste USA-stil, fremstiller egne interesser som alle interesse. I sidste ende overvejes om begge parter kæmper om at have mest indflydelse på verden.

EducationsMSocSc in Political Communication and Managment, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2019
Number of pages89
SupervisorsVerner Worm