MiFID og Basel II: En analyse af reglernes anvendelighed på fondsmæglerselskabstypen

Kåre Konge Breindal

Student thesis: Master thesis

Abstract

Det søges ultimativt at vurdere hensigtsmæssigheden af den i dansk lov implementerede fælleseuropæiske regulering af fondsmæglerselskaber, og dermed konkludere på hvilke områder reguleringen er effektiv, tilstrækkelig, utilstrækkelig eller overregulerende. Konsekvenserne af dette for fondsmæglerselskaberne og disses interessenter vil blive vurderet. Det samme vil tiltag, som kan imødekomme identificerede svagheder - såvel på virksomhedsniveau som på regelniveau.

EducationsMSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages87