PDA’en som styringsteknologi: Et casestudie af brugen af PDA’en i aftenplejen i Københavns kommune

Maria Kirstine Stilling

Student thesis: Master thesis

Abstract

Jeg har valgt at lave en caseanalyse af en en hjemmeplejegruppe i aftenvagten i Københavns kommune. Jeg ønsker gennem medarbejdernes fremstillinger i en række kvalitative interviews, at undersøge PDA’en som en styringsteknologi.

EducationsMSocSc in Political Communication and Managment, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages80