Revisors rolle i SMV segmentet

Brian Troels Andersen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Danmark har igennem de senere år oplevet en stabil fremgang i samfundsøkonomien. Det er en udvikling, som på områder afviger positivt fra vores omkringliggende lande. Den positivitet, der har præget den danske økonomi, er ofte omtalt såvel i Danmark som generelt i Europa, hvor der er skelet til den danske regering og Danmark som værende et forgangsland på områder for økonomiske reformer. Denne positive udvikling, som Danmark har oplevet, kan i høj grad tilskrives regeringstiltag på forskellige områder. Den danske regering tager op igennem 1990’erne adskillige tiltag for at styrke den danske økonomi, hvor beskæftigelsen er den store udfordring, idet ledigheden er høj. I år 2003 viser effekten af halvfemsernes tiltag sig for alvor, og ledighedskurven bliver knækket. Danmark er nu i gang med en gylden periode, og regeringen begynder at rette fokus mod erhvervslivet. I år 2005 kommer der høringsforslag, som omhandler administrative lettelser for primært små og mellemstore virksomheder i form af bl.a. ændringer til anparts- og aktieselskabsloven. Danmark er et udpræget iværksætterland, så hvis regeringens målsætning om at lette de administrative byrder for erhvervslivet skal slå igennem, må de være målrettet mod små og mellemstore virksomheder (SMV segmentet). Regeringsmålsætningen om administrative besparelser i milliardklassen for erhvervslivet er siden fulgt op med nye forslag og lovændringer, og lempelsespolitikken ser ud til at fortsætte. Udviklingen i Danmark sker samtidig med, at internationale organer arbejder med samme intentioner. Spørgsmålet er, hvordan de nye lempeligere regnskabsregler for virksomheder i Danmark påvirker erhvervslivet. Hvilke lempelser er der reelt sket, som SMV segmentet i Danmark kan mærke, og hvordan påvirker det revisors arbejde? Dette er typiske spørgsmål, som påvirker såvel nuværende som kommende virksomhedsejere, men det er ligeledes spørgsmål som påvirker revisionsbranchen, der løbende skal tilpasse sig den til en hver tid gældende lovgivning på området samt efterspørgsel fra branchens kunder.

EducationsMSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages84