En analyse af rederibranchen: Herunder den økonomiske krises indvirkninger

Michael Sørensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Den danske rederibranche er i dag en af de største brancher i Danmark, og selv på internationalt plan er de danske rederier store. Stigende valutaindsejling som følge af en global økonomisk vækst har skabt fokus på branchen, ikke kun her i landet, men også internationalt. Indenfor specielt tørlastmarkedet har stigende fragtrater tiltrukket en række investorer til en branche, hvor tocifrede vækstrater ikke har været unormale. Rederibranchen er om nogen en branche i det internationale marked. Men en branche, der agerer på et internationalt marked, er også direkte eksponeret overfor en række faktorer, der påvirker den generelle verdensøkonomi. Både når det går godt, men i høj grad også når det går dårligt. Branchen har de seneste par år været præget af en enorm optimisme, der ikke mindst skyldes Kinas og Indiens voldsomme vækstrater, USA’s fortsatte forbrugsfest samt en forbedret europæisk økonomi. Den økonomiske udvikling har øget verdenshandelen og dermed efterspørgselen efter fragt. Dette har gjort, at gigantiske nybygningsprogrammer er blevet søsatte af de store rederier for at kunne tage del i festen og bevare markedsandele, og måske endda erobre andele. Værfterne har haft fulde ordrebøger og priserne på både nybygninger og brugte skibe er drevet i vejret. Store danske rederier som A.P. Møller Mærsk, Norden, Torm og J. Lauritzen har været en del af denne optur på transportmarkedet, og de har også sikret sig nybygninger for adskillige milliarder kroner. Disse danske rederier har deres aktiviteter spredt ud over hele verden og oplever derfor også konjunkturernes svingninger. Økonomiske kriser af den ene eller anden slags er mere reglen end udtagelsen – kriser der i stort omfang påvirker verdensøkonomien og dermed verdenshandlen. Størstedelen af rederibranchen fragter produkter fra et land til et andet, fra en havn til en anden. Nedgang i økonomien fører derfor naturligt nok til en lavere fragtefterspørgsel, hvilket igen sætter rederierne under pres. I 1970’erne oplevede verden oliekriserne. Dette førte til en lang årrække af økonomisk tilbagegang og stilstand. I 1990’erne oplevede verden den omfattende finansielle krise i Asien, valutakrisen i Argentina og Brasilien samt en meget dårlig russisk økonomi som følge af eftervirkninger fra Sovjetunionens sammenbrud. Store kriser i store områder, der alle påvirkede verdensøkonomien og -handelen. I dag oplever verden endnu en krise. Det hele startede med kreditkrisen eller finanskrisen i sidste del af 2007 og hele 2008. Ved starten af 2009 er der blevet tale om en direkte verdensomspændende økonomisk krise, der leder tankerne tilbage til den store depression. Globaliseringen har medført, at verdenshandelen aldrig har været højere og verdensøkonomien aldrig så kompleks, som tilfældet er nu, hvorfor en afmatning af økonomien rammer rederibranchen hårdere end nogensinde. Branchen står således overfor en række udfordringer, der påvirker indtjeningspotentialet. Som leverandør i en global økonomi er man mere eller mindre i hænderne på markedskræfterne. Når væksten buldrer af sted, er det enkelt at tjene penge, men når krisen presser på, bliver de mindst sunde virksomheder udsat for et enormt pres, der uden tvivl vil koste mange af dem livet. Konjunkturerne har sine op- og nedture, hvorfor rederibranchen også oplever disse. Den nuværende krise varer ikke evigt, men bliver heller ikke den sidste. Det er derfor yderst interessant at undersøge, hvilke faktorer, der påvirker branchen, og hvilke faktorer den i særlig grad er følsom overfor. Afhandlingens formål er derfor at lave en brancheanalyse med særligt fokus på den økonomiske krises indvirkninger, men også at afdække de væsentligste faktorer, der påvirker branchen, både på kort og på langt sigt.

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages91