Barriers for female researchers career development and advancement: An intrinsic case-study at Copenhagen Business School

Mark Rifaat Morsi

Student thesis: Master thesis

Abstract

Specialet undersøger kvindelige forskeres karriereudviklingsmuligheder på Copenhagen Business School (herefter CBS) med fokus på barrierer for udvikling af deres karriere og avanceringsmuligheder. Der analysers ud fra institutledernes perspektiv. Gennem en bred introduktion til den danske offentlige forskningssektor og en, i fremtiden, defineret mangel på forskere, foreslår afhandlingen at aktivere den store højt udannede gruppe af kvinder, som Danmark allerede besidder og som ville være egnet til en forskerkarriere indenfor en nær fremtid. Efter en analytisk diskussion af CBS’ organisation, konkluderes der at CBS har ligestillingsproblemer og ikke har en for befolkningen repræsentativt sammensat forskerskare. Med afsæt i denne konklusion foretager afhandlingen et internt fokuseret subjektivt casestudie af CBS, baseret på teori af Robert E. Stake. Det empiriske materiale bygger på fire interview med fire forskellige institutledere af cirka 50 minutters varighed. Interviewene udsættes for en tematisk analyse som er funderet i Kamma Langbergs forskning af kvindelige karriere veje i den danske forskningssektor. Denne viden sammenkædes med organisationsanalysen og danner baggrund for konklusionen som agiterer for mere social baseret ledelse, og at glaslofts metaforen udfaset, da den ikke afspejler virkeligheden i en moderne videns organisation, hvor kvinder faktisk når toppen.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2010
Number of pages85