Changes in the U.S. abortion rate since the 1990s

Jeanne Sneftrup Jensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

USA har en forholdsvis høj abortrate sammenlignet med andre industrialiserede lande, men den har været kraftigt faldende siden 1990erne. Dette speciale ”Den amerikanske abortrate siden 1990erne” undersøger hvilke faktorer, der ligger til grund for den faldende abortrate siden 1990erne. Først og fremmest klarlægger specialet, hvilke karakteristika, der kendetegner størstedelen af de kvinder, der får foretaget aborter i USA. Det konkluderes her, at kvinder mellem 20 og 30 år, der er fattige og tilhører den afroamerikanske og spanske del af befolkningen, er de befolkningsgrupper der får foretaget størstedelen af det samlede antal aborter i USA. Dernæst søger specialet at afdække, hvilke faktorer, der kan have haft en indvirkning på kvinders valg om at få foretaget en abort. Her undersøges det om nationale og statslige love, eventuelt kunne have haft en indvirkning på den faldende abortrate, da mange af disse love er blevet vedtaget for at begrænse antallet af aborter ved at indføre restriktioner for, hvornår kvinder kan få foretaget en abort. Herefter undersøges det om folks holdning til abort kan have haft en indvirkning i den enkeltes valg af abort. Det er dog tvivlsomt om den offentlige mening kan have haft en indflydelse på den faldende abortrate i USA. For det tredje behandler specialet spørgsmålet om, hvorvidt seksualundervisning, der har afholdenhed som hovedtema, har kunnet påvirke teenageres seksuelle adfærd og dermed haft en nedadgående effekt på abortraten. Der er dog intet, der tyder på denne påvirkning. Derimod viser flere undersøgelser, at seksualundervisning, der omhandler både seksuel afholdenhed og brug af prævention, har haft en indvirkning på abortraten. Dernæst bliver det undersøgt, om det faldende antal abortklinikker og omkostningerne ved at få foretaget en abort har haft en indvirkning på antallet af aborter. Undersøgelser viser, at der muligvis kan være sammenhæng mellem antallet af abortklinikker og antallet af aborter. Dog spiller omkostningerne for en abort en mindre rolle, da undersøgelser viser, at de kvinder, der har brug for en abort, i de fleste tilfælde, finder midlerne til det. Endvidere behandles spørgsmålet om betydningen af kvinders indtræden på arbejdsmarkedet og om dette kan have været medvirkende til den nedadgående abortrate. Der er dog ikke noget, der tyder på dette. Den sidste faktor, der bliver undersøgt, er brugen af prævention og om amerikanerne er blevet bedre til at beskytte sig. Specialet konkluderer, at den faktor, der har haft den største indvirkning på den faldende abortrate er det øgede forbrug af prævention blandt befolkningen. Dertil kommer, at befolkningen bruger mere effektive præventionsmidler såsom p-pillen, der beskytter bedre mod uønskede graviditeter. Det præventionsmiddel, der dog har haft den største indvirkning på abortraten er dog fortrydelsespillen. Eksperter mener, at fortrydelsespillen har nedbragt abortraten med 43 procent mellem 1994 og 2000, og spår således at den vil komme til at have en endnu større indvirkning på abortraten i fremtiden.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages75