Green Bonds: Effective Vehicles or False Promises?

Magnus Melau & Victor Nørby Hoffmann

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne afhandling undersøger om markedet for grønne virksomhedsobligationer bidrager til at mindske klimaforandringerne. Det argumenteres at et effektivt marked for grønne obligationer vil allokere kapital til virksomheder der reelt er omstillingsparate eller er innovative på det grønne område. På denne baggrund undersøges det om grønne obligationsudstedere, kommunikerer en mere langsigtet og bæredygtig strategisk retning, samt hvordan bæredygtige præstationsmål, og udviklingen af disse i tiden efter udstedelse, divergerer relativt til konventionelle obligationsudstedere. Det argumenteres yderligere at hvis grønne obligationer skal yde et reelt bidrag, skal udstedelsen af disse fortsat stige eksponentielt. En negativ finansiel påvirkning ved grøn obligationsudstedelse relativt til en konventionel vil være en potentiel hindring af dette. Derfor undersøges yderligere hvordan finansielle præstationsmål, og udviklingen af disse i tiden efter udstedelse, divergerer mellem de to grupper af obligationsudstedere. Undersøgelsen udgør en quasi-eksperimentel begivenhedsundersøgelse baseret på difference-in-differences modellering og multipel regression over virksomhedsspecifikke effektmål relateret til strategi, miljø og finansiel præstation.
Vores resultater indikerer, at grønne obligationsudstedelser overvejende er af symbolsk karakter. Relativt til udstedere af konventionelle obligationer finder vi at: I) den gennemsnitlige grønne obligationsudsteder ses at være mere langsigtet, men ikke at være mere fokuseret på klimaet i den strategisk orientering, II) udstedere af grønne obligationer findes at forøge deres udledning af drivhusgasser i årene efter udstedelse, III) grøn innovation findes ikke at være mere fremtræden for udstedere af grønne obligationer, hverken generelt eller efter udstedelse, IV) udstedere af grønne obligationer findes at forbedre deres ESG-scorer efter udstedelse, og V) der findes ingen signifikante forskelle i udviklingen af den finansielle præstation for grønne obligationsudstedere.
Afhandlingen belyser at grønne virksomhedsobligationer ikke observerbart påvirker udstedernes miljøbelastning positivt. Det står derved klart, at investorer der investerer i grønne obligationer, bør sætte strengere krav til udstederne, såfremt de ønsker at opnå en positiv indvirkning på miljøet gennem deres investering. Virksomhedernes manglende formåen til at nedbringe deres miljøbelastning efter modtagelse af kapital øremærket til grønne investeringer fordre at der er behov for yderligere regulering og skærpede krav for grønne udstedelser.

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2020
Number of pages167