Skotland og unionen

Jette Florin

Student thesis: Master thesis

Abstract

Er selvstyreordningen i sig selv drivkraft for stigende nationalitetsfølelse? Og, har indførelsen af delvist selvstyre generelt formindsket eller forøget risikoen for unionens opløsning? Tanken var, som nævnt, at delvist selvstyre i Skotland skulle være et alternativ til løsrivelse fra unionen. Formålet med dette speciale er således at diskutere, om selvstyreordningen i sig selv har medvirket til en stigende nationalitetsfølelse og om de omfattende konstitutionelle forandringer er den ’lim’, der skal til, for at beholde Skotland i unionen eller om selvstyreordningen har medført yderligere splittelse i unionen, som i sidste ende kan opløse den.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2008
Number of pages71