Hvad påvirker prisudviklingen på en-familiehuse? Og hvad er konsekvensen af en sådan påvirkning?

Søren Staufeldt

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Jeg vil i opgaven belyse prisudviklingen på ejerboliger og undersøge, hvad de primære årsager har været til, at vi har oplevet prisændringer. Samtidigt vil jeg analysere, hvilken påvirkning en renteændring kan have på friværdien i en ejerbolig med udgangspunkt i en boligejers økonomi, herunder hvilke økonomiske konsekvenser, det kan have på ejerens formue og rådighedsbeløb afhængig af, hvilken lån ejeren har.

EducationsGraduate Diploma in Financial Planning, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2011
Number of pages70