Forandring og kommunikativ interaktion: En analyse af Konkurrencestyrelsens revision af værdigrundlaget

Irene Andreasen & Lisbeth Lund-Hansen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Konkurrencestyrelsen har netop gennemført en ændring af organisationens eksisterende værdier, og vi har på den baggrund valgt Konkurrencestyrelsen som case for en undersøgelse af, hvad der sker, når en ledelse sætter en proces i gang, der skal ændre en organisations værdier. Konkurrencestyrelsen fik delvist en ny direktion, herunder en ny direktør, i 2006. Umiddelbart efter påbegyndte direktionen et arbejde med at ændre styrelsens strategi og organisation, hvilket blev meldt ud i august og oktober 2007. Herefter igangsatte ledelsen en revision af styrelsens værdier i slutningen af 2007. Vi har ønsket at se nærmere på, hvordan arbejdet med Konkurrencestyrelsens værdier eventuelt har påvirket og fået følger for medarbejderne, dvs. medarbejdernes identitet.

EducationsThe Graduate Diploma in Organisation, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages64