Kompetenceevaluering af eksperter

Kim Garde

Student thesis: Master executive thesis

Abstract

Formålet med denne masteropgave er at belyse hvilke konsekvenser, der kan imødeses, når man i en hospitalsorganisation indfører en social styringsteknologi overfor videngenerering i en gammel, akademisk profession - lægestanden, som via en lang historie har opbygget et regel – og traditionsbundet monopol på egen videnudvikling. Opgavens problemfelt centrerer sig om en udviklings – og implementeringsopgave, der fulgte af en hospitalsorganisations indsats for at opfylde et krav, som konkretiserer sig i og med at hospitalet er en del af en hospitalsorganisation, som har besluttet sig til at benytte sig af ekstern akkreditering.

EducationsMaster of Public Administration, (Executive Master Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2008
Number of pages93