The sharing of mackerel in the North East Atlantic

Ingibjørn Johannesen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne kandidatafhandling omhandler fordelingen af makrelkvoter mellem kystlandene i Nordøst Atlanterhavet. Siden 2009 har det ikke lykkedes kystlandene, EU, Norge, Færøerne og Island at komme til enighed om fordelingen af makrelkvoterne. Dog blev EU og Norge enige om en indbyrdes kvotefordeling i 2010, som gælder for de næste 10 år. Den manglende brede enighed mellem alle kystlandene har resulteret i, at kystlandenes kvoter i årene 2010 og 2011 er blevet tilskrevet med tanke på hvad der er bedst for kystlandene selv, og ikke på hvad der er bedst for det fælles gode. Fordelingen af makrelkvoter i 2010 og 2011 overstiger langt hvad ICES har anbefalet. Færøerne befinder sig i en kompliceret situation for så vidt angår juridisk kompetence på det udenrigspolitiske område. Færøsk deltagelse i internationale organisationer, indgåelse af internationale handelsaftaler eller fiskeriaftaler bærer præg af at Færøerne, som en del af Rigsfællesskabet, ikke har en afklaret juridisk status på det udenrigspolitiske område. Der vil i denne kandidatafhandling blive redegjort for hvordan internationale reguleringer påvirker Færøerne i dets søgen efter den optimale udnyttelse af makrellen i Nordøst Atlanterhavet. Makrellen i Nordøst Atlanterhavet er en fælles fiskebestand, der migrerer gennem internationalt farvand og i farvandene hos alle kystlandene. Der vil i denne kandidatafhandling blive redegjort for kvotefordelingen og makrelfangsten gennem de seneste 10 år, og derudover vil nogle spilteoretiske modeller blive brugt til at underbygge en anbefaling om hvad der er den optimale andel af makrelkvoter for Færøerne.

EducationsMSc in Commercial Law, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2011
Number of pages195