Appreciative inquiry and lean: Implementation at DMS Production

Camilla Damsgård Robertsen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Formålet med dette speciale er at undersøge, hvordan en organisation, der allerede arbejder med Lean, kan implementere Appreciative Inquiry (AI) succesfuldt. Det besvares gennem en etnografisk analyse af DMS Production, en Novo Nordisk fabrik, som diskuteres ud fra aktørnetværksteori og skandinaviske neo-institutionalister. Ved at følge de forskellige grupper af aktører og deres kontroverser opnås indsigt i, hvilke udfordringer DMS Production oplever i forbindelse med implementeringen af AI og hermed nås frem til tre væsentlige kontroverser: Kommunikationsproblemer mellem teamledere og Lean konsulenter, hyppige udskiftninger blandt teamlederne og bekymrede medarbejdere. Specialet påpeger, at de tre kontroverser alle kan få gavn af en yderligere implementering af AI, men at det kræver, at implementeringen fokuseres på de ledelsesmæssige udfordringer AI ønskes anvendt til, et øget kendskab til AI samt at ledelsen inddrager alle de relevante aktører i den videre implementering. Det tydeliggøres desuden, hvordan implementeringen formentlig vil drage fordel af, at AI i højere grad oversættes til objekter og gentagne handlinger, der ifølge idé modellen vil bidrage til en større institutionalisering af AI. På det teoretiske plan bliver specialets problemformulering hævet til at handle om, hvordan management idé nummer to introduceres i en organisation. Der konkluderes at dette kræver indsigt i, hvordan de to idéer adskiller sig fra hinanden særligt i forhold til den mængde af metode- og værktøjsmæssige elementer, idéerne indeholder. Samtidig kan eksisterende kontroverser være et godt udgangspunkt for fastsættelse af formålet med den nye implementering. Mere specifikt i forhold til AI og Lean diskuteres det, hvordan forskellighederne mellem de to idéer kan bidrage til organisationens identitetsarbejde i forbindelse med implementeringen. Der er tale om to ret forskellige management idéer, og udfordringen består i at få de to idéer til at støtte hinanden konstruktivt i stedet for at skabe en kamp mellem tilhængere af henholdsvis AI og Lean.

EducationsMSc in Strategy, Organization and Leadership, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2010
Number of pages93