ERM i BRFkredit

Carsten Borch & Wenshu Søderquist Li

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Alle virksomheder er påvirket af begivenheder, som skaber usikkerhed. Begivenhederne opstår løbende og udspringer af både interne og eksterne faktorer, f.eks. globalisering, markedsudvikling, ny lovgivning, ny teknologi, restrukturering eller personlige fejl. Det er en kompliceret opgave, at vurdere sandsynligheden og konsekvenserne af de risici, som kan opstå af disse begivenheder. En virksomhed kan ikke drives uden at løbe risici. Mange virksomheder må acceptere, at prisen for at skabe værdi for sine interessenter er, at man må acceptere en tilsvarende grad af risiko i forhold til det afkast, som ønskes. Vil man fx øge produktiviteten ved at indføre ny teknologi, kan man både risikere at teknologien fejler, eller at man bliver markedsleder. Ledelsens evige udfordring er at træffe beslutninger om, hvor stor risiko virksomheden skal løbe for at skabe mest mulig værdi for sine interessenter. Mange virksomhedsledere kender derfor i dag nødvendigheden af at indføre et system til risikostyring (”Enterprise Risk Management” eller kort og godt ”ERM”). ERM er således mere end øget kontrol med krisesituationer og opfyldelse af lovkrav. Det handler i høj grad også om at skabe tillid hos kunder og investorer. Et velfungerende ERM-system reducerer både virksomhedens tab og skaber værdi i alle forretningsenheder på alle niveauer i en organisation. Mens disse linjer skrives i foråret 2009, kører finanskrisen i højeste gear. En voldsom global økonomisk krise har ramt verden med en helt uventet kraft. Krisen slog for alvor igennem i 2008 i den amerikanske finansielle sektor, hvor subprimelån til boligmarkedet var en af de væsentligste årsager. I 2009 har krisen spredt sig til hele verdensøkonomien. Netop nu kæmper alle større virksomheder og alle nationale regeringer for at minimere skaderne. Erfaringerne fra Finanskrisen har gjort arbejdet med ERM mere aktuelt end nogensinde før - ikke mindst i finanssektoren. Herudover har en række andre forhold har skabt et fornyet behov for at styrke finanssektorens risikostyring: Udviklingen af nye finansielle produkter, en skærpet konkurrence og ikke mindst en øget fokus på svindel efter flere alvorlige bedragerisager som f.eks. Stein Bagger og den amerikanske finansmand Bernard Madoffs. Med nye kapitaldækningsregler, hvidvasklovgivning, MiFID, Basel II m.fl. lægges der fortsat stigende pres på de store finansielle institutioners bestyrelser om øget kontrol og styring af risici. Det er ikke længere et spørgsmål om, hvor vidt det kan betale sig, men et krav. I forlængelse af den øgede interesse for risikostyring i den finansielle sektor har vi valgt at beskæftige os med ERM i en dansk finansiel virksomhed. Den ene af denne hovedopgaves to forfattere er til daglig ansat i BRFkredit, og vi vidste i forvejen, at man endnu ikke havde indført et ERM-system. Det var derfor oplagt at undersøge nærmere, om den forstærkede fokus på ERM i finanssektoren også havde fundet vej til BRFkredit. På møder med ledelsen og ledende medarbejdere i BRFkredit fik vi bekræftet, at man også i BRFkredit overvejer at indføre ERM. Virksomheden har ikke noget samlet ERM-system i dag, men der er et ønske om at få etableret et system, der kan give topledelsen et samlet overblik og bedre styring af virksomhedens risici. Der er dog stor usikkerhed om, hvilken ERM-model, man skal vælge, hvordan den kan anvendes i organisationen, og hvorvidt omkostningerne ved at implementere og vedligeholde et ERM-system står mål med den skabte merværdi.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages89