Indførsel af mikrovirksomheder i regnskabsklasse B

Christoffer Kock Petersen & Jesper Jessen Kristiansen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Hovedformålet med denne hovedopgave, er at afdække baggrunden for den nye årsregnskabslov L 117, som udspringer af EU-direktivet 2013/34/EU, samt de tilhørende lempelser som loven giver mulighed for at aflægge årsregnskab efter. Loven har til formål at lempe de administrative byrder for små virksomheder. I den sammenhæng skal denne opgave belyse hvilke konsekvenser det kan have for informationsværdien i årsrapporten, og dermed også nytteværdien af denne, for de respektive interessenter. Opgaven lægger vægt på virksomheder i regnskabsklasse B, som inkluderer det nye mikroregime. Opgaven har en praktisk tilgang, hvor den første del indeholder teori. Årsrapportens elementer bliver gennemgået med henblik på, at forstå hvilke elementer i årsrapporten som der bliver udeladt og deres funktion. Interessenternes behov i mindre virksomheder vil blive gennemgået for, at forstå hvordan regnskabsbrugerne anvender regnskabet. Den anden del af opgaven indeholder en analyse, af problemstillingen, hvor der er indsamlet primærdata i form af høringssvar for lovforslaget samt interview med kreditinstitut, kreditvurderingsbureau samt revisor. Endvidere vil den forudgående analyse for årsregnskabsloven, som er udarbejdet af Damvad og bestilt af Erhvervsstyrelsen, tages med i analysen da den indeholder svar fra 806 respondenter, om deres informationsbehov fra årsrapporten, og deres holdninger om EU-direktivet. EU-direktivet bygger blandet andet på en analyse fra Center for Strategy & Evaluation Services, som estimerer den samlede potentielle besparelse, som også tages med i opgavens analyse. Målgruppen for hovedopgaven er vejleder, censor, studerende på CBS og andre interesserede i nytteværdien af årsrapporten, og den nye årsregnskabslov.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2016
Number of pages95