Værdiansættelse af Brøndby IF: Strategisk‐ og regnskabsanalyse af Brøndby IF

Simon Ersgaard

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Denne rapport vil forsøge at belyse Brøndby IF’s styrker og svagheder som virksomhed og fodboldklub. Rapporten vil belyse selskabets strategiske processer, som ledelsen i Brøndby IF anvender eller har mulighed for at benytte sig af. Rapporten vil inddrage økonomiske analyser og aspekter, som kan understøtte ledelsen til at træffe de korrekte beslutninger. Rapporten vil herudover tage stilling til, om Brøndby IF er en interessant aktie at investere i med deres nye strategiske beslutninger som mulige aspekter i værdiansættelsen.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2020
Number of pages95