Volatilitetens effekt for hedging med optioner: Et studie af parameterfølsomhed

Jannick Egholm Larsen & Stefan Witthøft Cortz

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Indledning: Vores motivation for valg af emne skyldes vores interesse for den generelle finansieringsteori, der til dagligt danner grundlag for de finansielle markeders prisfastsættelse af aktiver. Det er især markedet for derivater, hvor i vores primære interesse ligger. Sammen med resten af den finansielle sektor, er derivaters anvendelse og indflydelse i verdensøkonomien af stadigt større betydning. Betydningen har vi alle unægtelig stiftet bekendtskab med under den seneste finanskrise og til trods for at der er sket reguleringer på de finansielle markeder, vil den stadigt stigende globalisering øge behovet for derivater. Efterspørgslen kommer lige fra de industrielle og finansielle virksomheder til private investorer, som alle har forskellige tilgange til anvendelsen, hvad end de ønsker optimering af afkast eller minimering af risiko. Optioner er et af de måske vigtigste og mest anvendte finansielle derivater, hvis værdi afhænger af udviklingen i et andet aktiv og kan være alt fra aktier, indeks, valuta, råvarer og endda også vejret mv. De kan anvendes enkeltvis eller i samspil, om end formålet er spekulation eller risikoafdækning. For virksomheden der skal have en handel i fremmed valuta afdækket eller investoren der ønsker at spekulere i ændringer på markedet, vil optioner være et anvendeligt aktiv. Det er i anvendelsen af optioner som instrument til risikoafdækning vores tilgang til specialet oprinder.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2014
Number of pages85