Konsekvenser af et kompetenceudviklingsprogram: En analyse af Danske Banks kompetenceforståelse som den kommer til udtryk igennem kompetenceudviklingsprogrammet” Woman in Progress”. Herunder vil konsekvenserne af et øget fokus på kompetenceudvikling, omstillingsparathed og fleksibilitet blive diskuteret

Marie Emilie Poulsen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Danske Bank har et mål om flere kvinder i ledelsen. Hvilke konsekvenser har kurset ”Women in progress”, når det benyttes som midlet til at nå målet? For at afgrænse de konsekvenser jeg vil fokusere på, har jeg delt opgaven i to. 1. Hvordan kommer Danske Banks forståelse for kompetence til udtryk igennem programmet ”Woman in Progess”? 2. Med henblik på ”Women in progress” og den underliggende kompetenceforståelse, hvordan påvirker det stigende krav til kompetenceudvikling og fleksibilitet medarbejderne? Det første punkt skal fortolke det omdrejende begreb i specialet: kompetence. Jeg vil forfølge min undren, og analysere, hvad de vilkår, Danske Bank sætter for kompetenceudvikling igennem udviklingsprogrammet WIP, har af betydning for kompetenceforståelsen, der derigennem kommer til udtryk. Med det andet punkt vil jeg forskyde min undren ved at stille mig spørgende overfor, hvad det stigende fokus på kompetenceudvikling og fleksibilitet har af konsekvenser for den enkelte medarbejder.

EducationsMSc in Human Resource Management, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages84